Tel: +48 600 066 900  Email:

Budownictwo użyteczności publicznej

Budownictwo przemysłowe

Budownictwo mieszkaniowe


FIRMA

Kilka słów o nas

Firma pod nazwą Deserto Sp. z o.o. powstała w grudniu 2010 roku, lecz działalność operacyjną rozpoczęła we wrześniu 2013r., siedziba spółki wraz zapleczem technicznym znajduje się w Przeworsku (37-200) przy ul. Lubomirskich 1E.
Jesteśmy dynamicznie rozwijająca się firmą, która swe doświadczenie wyniosła ze współpracy z firmą Resbex Sp. z o.o. świadczymy usługi w zakresie wykonawstwa robót budowlanych budownictwa kubaturowego.

MISJA

Wykonując powierzone zadania dbamy, przede wszystkim o jakość robót, a Inwestorom gwarantujemy wysokie kwalifikacje pracowników oraz ich doświadczenie w tej branży.
Od początku istnienia firmy wszystkim naszym działaniom towarzyszy pasja, odwaga w stawianiu sobie nowych wyzwań i wytrwałość w dążeniu do celu.
Do naszych atutów nie wątpliwie należy, kapitał ludzki, bowiem posiadamy doświadczoną kadrę inżynieryjno-techniczną oraz wykwalifikowana załogę.

OFERTA

Oferujemy:
  • realizację obiektów budowlanych w systemie Generalnego Wykonawstwa zarówno przemysłowych i mieszkalnych wielorodzinnych,
  • roboty żelbetowe i murowe realizowane w siłach własnych i we współpracy z podwykonawcami,
  • remonty i modernizację obiektów,
  • wynajem żurawi budowlanych.

Do wykonywanych przez Nas robót, zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę techniczną i pracowników fizycznych.

Posiadamy odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonywania prac, jak np.:
  • żurawie wieżowe,
  • deskowania systemowe,
  • sprzęt lekki do wykonywania robót żelbetowych, murowych i wykończeniowych.